Asteya – Att Stjäla Tid

En av Raja Yogans åtta grenar Yama (restraints/behärskning) berättar för oss hur vi kan leva efter vissa återhållsamheter eller behärskningar i vår reaktion och interaktion med oss själv och andra. Som en guide mot att finna balans i oss själva och med allt runt oss. En av dessa Yamas är Asteya – non-stealing – att icke stjäla. Att inte stjäla någons materiella ting är för de flesta en självklarhet. Men en intressant aspekt av Asteya är energi. Att inte stjäla energi, så som tid. Kan man stjäla energi? Hur? Vi låter energin TID vara exempel:

Att dyka upp 1 timme efter avtalad tid eller inte alls. Det är ett sätt att stjäla någons tid. Det här handlar inte alls om att vara punktlig á la Mr Swede utan om att respektera varandras energi. För vissa möten krävs förberedelser både praktiskt och på energinivå (så som vila t.ex.). Har man då förberett för att ge av sin energi och mötet skjuts upp eller rent av uteblir utan förvarning är tiden stulen (d.v.s. energin).

Det finns personer som sätter sådant beteende i system eller mönster och det är framför allt de situationerna jag pratar om. De levererar antingen inga ursäkter alls (utan verkar anse att en timmes försening är i likhet med den akademiska kvarten) eller något i stil med: ”du…jag blev lite sen…”. Någonstans i det nonchalanta bemötandet väntas man acceptera (eller snare ignorera kanske?) deras ”försening” eller rent av ändra andra saker för att personen ska ta plats.

Men är det inte så att personen som stjäl tid från andra på det här viset skjuter sig själv i foten? Ganska snart tröttnar omgivningen, respekten krymper och snart kanske man inte all vill umgås med personen i fråga längre.

Flödande tid i Park Yoga, Växjö, Yoga By Magie. Photo: Anneli Eller, Copyright Service By Magie

Flödande tid i Park Yoga, Växjö, Yoga By Magie. Photo: Anneli Eller, Copyright Service By Magie

Ett annat klassiskt exempel är Yoga-klassen. Du vet de där personerna som verkar tro att det är OK att komma inrusande tio minuter efter klassen börjat och/eller reser sig och går tio minuter innan Savasana?

Idag tycks människor vara så jäktade och ha så lite respekt för sin egen och andras tid att vi som guider och lärare behöver sätta upp regler:

”Kom i tid. Dörren låses 5 minuter innan klassen börjar.”

Yoga-utrymmet är energi vi ger till oss själva. Hur ser respekten för en själv ut om man ständigt är sen till den utsatta tiden man har med sig själv? Och hur är respekten för gruppens energi när någon går in och ut? Det bildas ett avbrott i det energiflöde som gruppen skapar och arbetar i tillsammans och därför tillåter de allra flesta yogalärare inte att man kommer eller går hur som helst.

Att vara 1 timme tidig till avtalat möte är också ett sätt att stjäla tid. Troligen finns det en anledning till att man inte kom överens om en tidigare tid. För min egen del skulle det kunna röra sig om saker som att jag vill göra min practice först, eller vila, äta eller helt enkelt avsluta det jag håller på med. På samma vis tar man alltså av någon annans, likväl som sin egen, energi.

Tycker du att exemplen är grova? Jag tror nog de flesta av oss har mött och faktiskt känner någon av de här personerna. Kanske har du rent av själv varit den personen någon gång? Själv möter jag dessa beteenden med jämna mellanrum och behöver därmed arbeta med mina energimässiga gränssättningar i det här området.  För hur kan vi bryta cirkeln av respektlöshet gentemot min och andras tid och därmed leva enligt Asteya?

Daglig meditationspractice gör att sinnet varvar ner och koncentration och fokus ökar. Det blir alltså lättare för ett lugnt sinne (hjärna) att fokusera på det man gör i stunden tack vare dagliga meditationsövningar. Därmed lär vi oss inte bara att veta när det är dags att avbryta det man gör respektive påbörja nya saker utan även att lätt ta oss däremellan.

Avsätt tid för dig själv och var noga med att hålla den. Istället för att rusa in till träningen som är ett ”måste”, stressträna medan hjärnan är tre timmar före i planeringen snarare än närvarande och sedan rusa ut (kanske tio minuter tidigt)- avsätt extra tid och tillåt dig att ta det lugnt och njuta av ditt eget sällskap och stillheten (utan mobil eller annan stimuli givetvis). Detta görs fördelaktigt i stillsamma miljöer som i naturen, bastun, vattnet, yoga shalan eller liknande. Testa Yoga på ljudfil för att yoga var du vill när du vill. När respekten för sin egen tid växer blir automatiskt respekten för andras energi också större. 

Sätt gränser! Markera för andra att du inte uppskattar att bli körd med efter deras dåliga vanor. Om någon du umgås med ständigt är sen kan du t.ex.

-Inte vara hemma när de väl dyker upp utan ha åkt för att göra något annat (förutsatt att de inte har hört av sig)

- ge tre chanser och sedan säga att du inte vill boka in något mer med personen i fråga pga. de föregående tre tillfällen hen varit sen

Om någon däremot ständigt är tidig:

- låt dem sitta och vänta. Även om det är en familjemedlem eller nära vän som kommit hem till dig. Är du upptagen så är du! Respektera dig själv och din energi genom att fysiskt och verbalt markera det.

Att använda sig av energimässiga gränssättningar på det här viset är otroligt stärkande för själ och hjärta.  Har du själv några tips eller egna berättelser att dela med dig av? Jag vill gärna höra! Skriv i kommentarsfälten nedan!

Ometeotl,

Magdalena Etzalitzin