Energiprognos: Fullmåne i Skytten 17 juni, 2019

Energiprognos för juni fullmåne 2019

Vad startades hos dig vid nymånen? Har du fått prövningar i att höra dig själv genom bruset? Det börjar värka nu, det där som vi verkligen vill göra. En fullmåne i Skytten kan få oss att känna MÖJLIGHETEN. Skytten stället siktet på expansion, resor och möjligheter bortom boxen.  

Frustration innan expansion

En av de viktigaste utmaningarna denna mån-transit är att upptäcka och ta ansvar för de egna begränsningarna. Det finns två sidor till detta mynt och skuggsidan visar sig som för hårt hållna tyglar; att en inte tillåter sig själv att känna, vara och leva i expansionen utan håller tillbaka (oftast pga rädsla). Det kan nu visa sig som utspel gentemot andra människor. Det är lätt att beskylla andra för att hålla oss tillbaka, att det är någon annan som skulle tvinga oss att göra si eller så, eller att en annan persons åsikt/levande/inbillade makt över oss skulle vara det som håller oss fast. Frustrationen kan vara påtaglig dessa dagar. 

Var och en har ansvar för sitt egna liv, resa och expansion. Samtidigt har vi också ansvar gentemot varandra. Men uppstår dessa känslor eller utspel mot närstående kan det vara en god ide att fråga sig om orsaken. Är det egentligen så att jag själv håller mig tillbaka i min utveckling för att jag är rädd för vad jag kan uppnå? Eller finns det lagrade trauman/upplevelser från förtryck/maktspel i detta liv eller tidigare som inte har bearbetats? Kanske både och?  


Resan inåt

Med Skyttens tecken vill vi gärna ut och resa. När Gammelmor måne tar oss genom dess energibana riktas siktet istället inåt. Till den inre resan. Även att vi lär oss ofantligt mycket om oss själva och varandra genom de interkulturella mötena i världen så är det lika viktigt, om inte mer, att möta sig själv och varandra i den inre resan. Där finns stillheten som skapar reflektion och förståelse, där finns en värld av oändliga möjligheter. Där kan vi nå inre expansion. Shamanska healing resor och traditionella ceremonier är precis det: en djup resa in i sig själv och i sin expansion. Vi tränas i att nå vårt undermedvetna och vårt mörker, och vi välkomnar våra rädslor att transformeras med vår utveckling. Jag ser det som en slags avancerad meditationsteknik.

All form av meditation ger starkt gehör denna fullmåne. Att ge sig själv utrymme för tystnad och stillhet för att där kunna höra sig själv, tillåta sig att se sin expansion och förstå sina ramar gör oss redo att leva det liv vi vill leva.

Ett fåtal platser finns fortfarande till helgens retreat, som håller temat Tystnad, Stillhet & Rörelse. Om du känner dig kallad är du välkommen att kontakta mig på magdalena@bymagie.com.

source pexel

source pexel

Mån-Reflektion:

Känner du dig tillbakahållen i din utveckling eller ditt liv? Om ja, var och varför? Om nej, hur vill du vidareutveckla och växa som person?

Fullmåne-Meditation

Planera in en tid i helgen eller under fullmånedagarna i kalendern som är avsatt bara för dig. Sätt en exakt tid och välj en plats där du vet att du kan vara ostörd.

När du är på din plats, sätt dig eller ligg bekvämt men utan att somna. Slut ögonen. Lyssna på ljuden runtomkring. Lyssna på tystnaden.

Låt energin från din reflektion och intention ovan röra sig in i tystnaden. Lyssna till de svar du hör. Se bilderna som visar sig. Känn känslorna som uppstår. Tillåt allt som kommer att komma. Observera och ta emot. Andas ut och släpp taget om det du inte längre behöver.

När tiden är ute, avsluta genom att tacka dig själv och platsen för den här stunden. Skriv ner allt du behöver och vill komma ihåg. Ha tillit till att du vet nästa steg framåt i expansionen.

Det är gjort!

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med och följa energiernas flöde i ditt liv för att skapa mer kreativitet, flöde, kärlek och glädje? Hör av dig för Personlig Vägledning, och bokning av ceremonier. magdalena@bymagie.com

I kärlek och tacksamhet,

Magdalena Etzalitzin Chandrakaí

Följ mina energiprognoser varje ny-och fullmåne genom att prenumerera på mitt nyhetsbrev!