Energiprognos: Fullmåne Väduren 25/9-18

source pexel

source pexel

Så står vi här igen, vid en ny början och ett nytt slut. Fullmånens kraft har vibrerat starkt i flera dagar redan eftersom hon här i norra hemisfären infaller samtidigt som Höstdagjämningen. Vi har tagit oss igenom dagarna då vi leds in i att avsluta en säsong och släppa taget om de berättelser som inte längre fungerar för oss. Fullmånen lyser nu i Vädurens tecken, zodiakens första, och ger oss ytterligare en push i att träda in i den nya säsongen, den nya tiden, och de nya berättelserna om vilka vi vill vara.

Nytt slut och ny början

Det var en kraftfull och jordande ceremoni vi skapade tillsammans i söndags för att hedra denna tid och förändring inom och runt oss. Genom sång, guidning och ljudhealing reste vi genom de fyra elementen och oss själva för att våga släppa taget och våga uttrycka vad det är vi vill manifestera nu i nästa skede. Gjorde du inte din reflektion och meditation så kommer förändringen gripa tag i dig ändå och det blir betydligt svårare att hålla balansen och navigera i de nya strukturerna. När vi däremot ställer upp för oss själva och ger oss den tid vi behöver för att integrera vad vi lärt oss så följer vi lättare med i livets strömmar och kurvor framåt.

Vill du få verktyg som passar just dig i din reflektion och meditation, vill du lära dig att navigera livets ups-and-downs? Boka en privat session med mig där vi ser hur energierna just nu påverkar dig och hur du bäst kan flöda med dessa. Kontakta mig på magdalena@bymagie.com för att boka eller ställa frågor.

Vårt första tecken talar inte bara om ny start men symboliserar barnet i cykeln och därmed barnet och ungdomen i oss. Inom Storytelling pratar vi om Youth Stories, dvs ungdomens berättelser, där hjälten/hjältinnan ger sig ut i världen för att upptäcka den, sig själv och sin egen roll i den. Efter denna kraftfulla övergång in i höst/vinter-cykeln står vi nu här redo att upptäcka den nya världen och fokusera på vårt skapande i de nya strukturer vi format sedan nymånen. Balansen ligger dock i vårt motsatta tecken- där solen befinner sig just nu- Vågen. För att inte gå helt upp i Vädurens skuggsida “me, myself, and I” balanserar vi med att vara öppna för och gå in i med-skapandet och samarbetet med andra. Det är en evig balansgång mellan att vara sin egen skapare och följa sitt ljus, och samtidigt våga ledas av andra och att våga leda andra. Vårt inre ljus behöver alltid lysa tydligt för att vi ska komma ihåg oss själva i varje relation och att det är vårt unika skapande som för oss framåt, in i expansionen av oss själva. Och så ljuvligt det är att sedan dela detta med andra och deras ljus!

Meditationen

För att stärka ljuset inom oss och modet att våga träda fram, fortsätta med vårt skapande även in i unioner med andra och nya konstellationer, finns en enkel meditation att göra. Sätt dig i bekväm meditationsställning av valfri sort, slut ögonen och förläng ryggraden. Etablera ett långsamt, avslappnande andetag in och ut genom näsan. Fokusera på andetaget en stund. När du känner dig avslappnad, upprepa nedanstående mantra högt för dig själv i tal eller sång i 7 minuter.

Om Namah Shivaya

När du gör den här meditationen med fokus just på att stärka modet och ljuset inom dig, bli inte förvånad om du också möts av skuggsidan av Barnets arketyp. När barnet inte kan uttrycka sina behov uppstår frustration och en känsla av att vara fången i sin egen kropp. Hos de små barnen kan vi tydligt se detta i handlingar som att plötsligt kasta mat eller saker hårt och sedan skratta. Något behov är undertryckt och behöver kommuniceras och bli hört. I energierna runt den här fullmånen kan våra barndoms-sår komma upp till ytan och du kanske rent av finner dig i situationen där någon säger till dig "men du beter dig som ett barn just nu!”.

Reflektionen

Reflektionen vi behöver göra då är just att ställa frågor som:

Vad triggade mig? Är detta på något vis sammankopplat med något som hände i min barndom?/Blev jag inte hörd? Har jag behov som inte blir uttrycka och/eller mötta?

Det mogna sättet att bemöta dessa frågor och att göra reflektionen är i sin egen practice, genom meditationen du nyss gjorde och att sedan skriva ned det du behöver bearbeta. För mer stöttning och vägledning, kontakta någon som kan hjälpa dig komma fram till behovets och frustrationens kärna. Visst, detta kan göras genom läkande samtal men då menar jag inte den typen av terapi-samtal där man ständigt talar om situationen och därmed ältar ord och beteendemönster. Jag syftar till samtal som vägleder dig framåt genom att ställa de rätta frågorna. Det samtalet i sig kan vara en somatisk upplevelse och ytterligare stärka de ceremonier och resor vi gör genom frigörande rörelser, trumma och sång. När vi möter och väljer att hantera skuggsidan av vårt inre barn når vi en djupare mognad och blir redo att uttrycka våra behov i med-skapandet och samarbetet med andra.

Vi fortsätter hösten med fokuserat arbete och med en djup tillit i att en hållbar och kärleksfull förändring har etablerats. Känslan av “att något nytt är på väg att ske” är tydlig nu och håller i sig en tid framöver, njut och följ med framåt!

Vill du se mig prata om fullmånens energier på video så hittar du den här.

För att följa energiprognoserna varje ny- och fullmåne, fyll i formuläret nedan.

Ometeotl,

Magdalena Etzalitzin Chandrakaí