Energiprognos Fullmåne Tvillingen november 2018

Energiprognos fullmåne Tvillingen 23/11-18

Med solen i skytten har vi nu siktet inställt på framtiden; på var och hur vi vill resa och med vem. Visionen och målen bör vara tydliga nu efter allt arbete vi gjort sedan nymånen; vilka vi verkligen är och var. Om inte än så börjar åtminstone pusselbitarna falla på plats. Det är oftast som mest rörigt precis innan pusslet är lagt. Ur kaos föds organiseringen. Som jag har pratat om hela hösten är det viktigt att den nya organiseringen är hållbar och kommer från hjärtat. Fullmånen belyser “kaoset” och de pusselbitar vi behöver för att formatera vår mjukvara till att verkligen veta vilka vi är i dessa nya resor.

fullmåne-prognos.jpg

Formatera den mentala hälsan

Hållbarheten gäller alla delar av livet, oavsett vad det är vi formaterar, inte minst relationen till oss själva och vår hälsa. Låt inte hjärnan (dvs egot) ta besluten och därmed lägga över ansvaret i någon annans händer. Ansvaret är ditt och endast ditt. Ansvaret mot hälsa och livsglädje, ansvaret mot sunda relationer och ansvaret i att forma den verklighet och framtid du vill leva i. Denna mån-transit ligger fokus på den mentala hälsan, vilken, precis som den fysiska och andliga hälsan, såklart behöver underhållas och näras. Är du mentalt understimulerad känner du dig uttråkad och vänder dig mot extern stimuli (så som skrollande på mobilskärmen och dataspel). Sök istället böcker och samtalsforum som stimulerar dig till att ifrågasätta vad som är Sant och verkligt. Är man däremot mentalt uttröttad går sinnet på högvarv, med många tankar och multitasking och en är ständigt på gång. Då behöver sinnet fokus och stillhet genom exempelvis meditation. Bägge beteenden tenderar att man matar sinnet med socker (eller andra droger såsom koffein, alkohol), välj istället sunda vibrationer. En välkänd och fantastisk ayurvedisk ört att vända sig till just för att nära den mentala hälsan är Bramhi, prova exempelvis att göra egna chokladtryfflar med örten (sockerfria givetvis)!

Frekvenserna är vår verklighet

Genom olika meditationstekniker lär vi oss att fokusera på EN sak, vi ökar koncentrationen och vi lär oss att observera våra tankar. När vi observerar tankarna som går genom sinnet kan vi urskilja vilka som är våra egna, vilka som blivit programmerade i oss och vilka som inte tjänar oss ett gott syfte. För att veta vilka vi verkligen är (Jaget) behöver vi urskilja vilka tankar som är våra och vad som är “the white noice”. Jag pratar ofta om affirmationer och hur vi skapar våra tankar genom hur vi ger näring till sinnet. Ordens frekvenser utgör vår hälsa och vår verklighet.

Det är verkligen stort och sant att vi skapar den verklighet vi lever i. Vi formar detta med våra ljud; vilka frekvenser vi utger, tar emot och lever i. Eftersom tvillingen är tecknet av kommunikation och dess styrande planet Merkurius nu börjat sin resa bakåt är det högst relevant att göra dessa reflektioner NU. Genom kommunikation från det högre sinnet och genom att observera våra re-aktioner denna fullmåne kan vi undvika konflikter och istället nå ny förståelse hos oss själva och i våra dialoger. Därmed blir det lättare att starta de nya resorna vi behöver göra tillsammans med andra.

Reflektionen

Se över året som gått; när blev du prövad i att säga din Sanning? När vibrerade du inte i den högsta frekvens som du vill vara i? Vilka relationer uppmuntrar och stärker den frekvens du vill vara i? Kan du ge mer kärlek till din mentala hälsa?

När du vet detta kan du ta med närvaron in i de nya relationerna och på så vis skapa den hållbarhet du söker. Först när vår frekvens vibrerar sin Sanning konstant, utan att vackla, är vi redo att möta andras för att sammansmälta.

Meditationen

I kvinnocirkeln denna fullmåne la vi fokus på att vibrera tillsammans. Det vill säga, vi satt i cirkeln och sjöng stärkande mantran. Genom att vibrera heliga ljud tonar vi vårt instrument kroppen till att vibrera på samma frekvens. När vi är flera som vibrerar tillsammans får vi alltså samma frekvens och cirkeln blir vibrerande som en stor enhet.

Årets sista cirkel är söndag 2/12 hos Yoga Mamas på kungsgatan 13b i Växjö. Anmälan till magdalena@bymagie.com

Att meditera med ett mantra är också ett enkelt och kraftfullt sätt att öva koncentration och fokus. Välj ditt favorit-mantra denna fullmånehelg och sjung minst 7 minuter, en gång varje kväll.

Om du inte har något favorit mantra, välj ett enkelt. Tex Aham Prema

-jag är gudomlig kärlek.

En fin och viktig påminnelse, till sig själv och andra, nu när vi är på väg in i samskapandet av den nya tiden.

Ometeotl,

Magdalena Etzalitzin Chandrakaí