Fullmåne Stenbocken 20.07.16 kl.00.59

Fullmånen belyser vårt mörker, vårt feminina och skuggsidorna vi kanske inte vanligen ser.  Det är en tid för att uttrycka, verbalisera och konkretisera de visdomar vi fått genom nymåne-veckornas invändiga arbete. De senaste två veckornas prövningar visar nu vad vi tar med oss vidare – vad vi har integrerat som förståelse i kroppen – in i praktiken av fullmåne-energin.

Vill du veta mer om nymånen? Prenumerera gratis på mina nymåne-mail genom att fylla i formuläret längst ner på den här sidan!

För att lättare kliva in i övergången och för att tydligare se sitt arbete har många traditioner ceremonier runt fullmånen. Vi samlas i cirkeln för att hedra Gammelmor Måne men också för att arbeta med att släppa taget om det gamla och uttrycka det nya. I min tradition, La Danza de la Luna Mexica, är vi bärare av fredspipan Obsidiana och samlas i cirkeln varje fullmåne för att dela den heliga pipan, lyssna till hennes och tobakens budskap och för att be tillsammans.

Vad gör du för ritualer runt fullmåne?

Både ny- och fullmåne är kraftfulla energifönster för självreflektion och medvetandegörande. Genom självreflektion kan vi bryta gamla mönster och beteenden, skala bort det vi ogillar eller inte fungerar i livet och därmed nå ny självinsikt. Dvs, nå en möjlighet att alltid utveckla och förfina vårt Sanna Jag och vår upplevelse på jorden. 

Efter nymånens dyk ner i kräftans djupa feminina vatten kommer stenbockens nymåne med utrymmen för omstrukturering och organisering. Detta maskulina faders-tecken ger en överblick i vad som behöver en ny form och struktur i våra liv.  Det kan lätt bli tumultartat, förvirrat och rörigt i flytten in i en ny struktur, reform, regim eller ordning av något slag.

Många gånger behövs det att vi lär oss den tuffa vägen, genom utmaningar, trial and errors osv. för att nå verklig övergång. Särskilt på kollektiv- eller gruppnivå kan detta vara tydligt.  Har du inte lyssnat på de intuitiva meddelanden du fått sedan nymånen möts du nu också av, kanske till synes, svåra utmaningar. Livet frågar oss: ”är du redo att kliva in i det nya? Upp till bevis, här kommer en situation för dig att hantera!” Hur du gör det beror på medvetenheten du skapat dig….

Senaste dagarna har bjudit på högt tryck, energimässigt och på andra plan. Tillåt dig nu att stanna upp för att se det fullmånen belyser för dig, vila i observerandet och låt de nya strukturerna ta form i lekfullhet snarare än allvar. 

Ometeotl,

Etzalitzin

 

Vill du veta mer om nymånen? Prenumerera gratis på mina nymåne-mail genom att fylla i formuläret längst ner på den här sidan!