Yoga och framfall av reproduktionsorganen

Postnatalt är det dessvärre förhållandevis vanligt att någon del av reproduktionsorganen tynger ned. Det kan vara livmodern, men även urinblåsan, tarmen eller slidväggarna som buktar nedåt. Även under graviditet och i klimakteriet kan kvinnan uppleva detta och vanligast är då att det beror på något som hänt tidigare i livet, ofta i relation till stress under.. LÄS MER

Read More

Postpartum: Total Bhakti (English)

Postpartum: Total Bhakti (English)

"My practice reached a peak somewhere after 2015 after having dedicated the divine within me innumerable kinds of pujas (ceremonial worship). Yoga asana, mantras and sacred songs, journaling and prayers, ceremony and shamanic journeys are among the ultimate of these and many of them I did on a daily basis. Through the years I have spent a vast amount of time in front of, to, with and on my altar (for a while we had 4 altars in our home!). And through all..."

Read More

Postpartum and the 4th trimester (English)

Postpartum and the 4th trimester (English)

Finally, an English version of the Postpartum series is now available! This was written during my first 6 months journey of postpartum and came from a need to speak about this important practice of a Mother's life. It is personal, informative and aims at offering perspectives to the norm. I hope you enjoy it and feel free to share with our sisters. Ometeotl

Read More

Postpartum och den fjärde trimestern (sammanfattning)

Finns det någonting jag önskar att förmedla och att fler tar med sig så är det att respektera Postpartum-perioden som helig. Att våga tillfullo träda in i Moderskapet genom att acceptera och förstå att INGENTING KOMMER VARA SOM FÖRUT, allt förändras. Du kommer härmed ALDRIG komma först i ditt liv igen. Barnet kommer alltid först, det är det som är Total Bhakti/Hängivelse och så otroligt vackert.

Read More

Postpartum & Curanderismo

Postpartum & Curanderismo

Även traditionell läkekonst från Latinamerika har värdefull information och guidning för den nya mamman. Alla dessa helande aktioner går att utföra själv, det handlar endast om närvaro och medvetenhet.

Hur är relationen till kroppen? Vill du lära dig mer? Kan du ta hand om dig själv tillräckligt väl för att kunna ta hand om den som numer kommer först i ditt liv och som får all din näring?

Read More

Postpartum & Ayurveda

Postpartum & Ayurveda

I den här artikeln delar jag några av Ayurvedans råd för postpartumperioden och den fjärde trimestern. Jag berättar även hur jag själv använt mig av dessa.

· Reducera Vata (tomheten) genom Yoga Nidra (djupavslappning), minimal fysisk aktivitet, sov innan 21, undvik transport och resor, delegera ut hushållssysslor, håll dig varm och begränsa besöksantalet!

Read More