Postpartum och den fjärde trimestern (sammanfattning)

Finns det någonting jag önskar att förmedla och att fler tar med sig så är det att respektera Postpartum-perioden som helig. Att våga tillfullo träda in i Moderskapet genom att acceptera och förstå att INGENTING KOMMER VARA SOM FÖRUT, allt förändras. Du kommer härmed ALDRIG komma först i ditt liv igen. Barnet kommer alltid först, det är det som är Total Bhakti/Hängivelse och så otroligt vackert.

Read More

Postpartum och Hemorojderna

Postpartum och Hemorojderna

Vi talar alldeles för lite om hemmorojder! Eller hemmosar som vi internt kallar dem hos oss. Men visst, vi har ju redan fastställt att postpartum inte pratas om alls. Så varför prata on hemmorojder? Hysch hysch med så mycket som har med kroppen och göra, och då anus i synnerhet. Härmed bryter jag tabun: hela den här artikeln handlar om HEMMOROJDER. 

Read More