Womb Yoga: Varför behövs yoga för kvinnor?

FAQ#2: Varför behövs yoga för kvinnor?

Svar: Den klassiska yogan och asanas (positioner) som vi oftast känner den är skapad för män, av män trots att i västvärlden är det främst kvinnor som utövar yoga. Men detta innebär att i traditionell yoga är positionerna och flödena inte är skapade utifrån kvinnokroppens förutsättningar. Kvinnans kropp ser annorlunda ut och rör sig annorlunda än mannens, hon flödar dessutom i cykler och faser något som generellt inte tas hänsyn till. I bästa fall erbjuds kvinnor som menstruerar eller är gravida versioner av positionerna i sina yogaklasser, i andra fall är de helt uteslutna. Vissa positioner och andningsövningar kan vara rent olämpliga att göra under sådana tider i livet.

Utkata Konasana /Goddess Pose/ Puerto Viejo Beach

Utkata Konasana /Goddess Pose/ Puerto Viejo Beach

I Womb Yogan är alla positioner, övningar och flöden skapade utifrån kvinnokroppen och kvinnans flöden och rörelsemönster. Därför stärker vi den fysiska kroppen utifrån hennes förutsättningar, vi bjuder in och arbetar med energin utifrån kvinnans kraftcenter och energicentrum och vi balanserar hormonerna genom att arbeta med våra naturliga flöden och cykler. På så vis blir Womb Yogan mer effektiv och direktverkande, samtidigt som den verkar jordande, balanserande och frigör den naturliga kvinnokraften på ett skonsamt sätt.

Jag upplever att Womb Yogan är så kraftfull att jag använder den som ett redskap och en bas i mina kvinnocirklar som erbjuds en gång i månaden. Läs mer om Womb Yoga-cirklarna och bli del av Yoga Mamas här

Har du fler frågor kring yoga för kvinnor? Hör av dig så ska jag försöka svara på dem! Det är ofta många som funderar på samma sak och det är viktigt för mig att lyssna till er så tveka inte att ta kontakt! Skriv i kommentarerna nedan eller privat i ett mail till magdalena@bymagie.com

I Kärlek och tacksamhet,

Magdalena Chandrakaí

Yogalärare & Curandera

Yoga Mamas