Inre och yttre kommunikation / Inner and Outer Communication 2 hrs

Hur jag samtalar med mig själv påverkar min inre & yttre värld. Hur kan jag vända ett tillstånd till positivt genom samtalet med mig själv? Inkluderar mantran, affirmationer & meditation

Månmat / Food for your Moon 2 hrs

Lär känna din cykel & relationen mellan din cykel och allmänhälsa genom traditionell läkekonst och maten som medicin. Inkluderar övningar och recept. 

Vad är YOGA ? / What is YOGA (and how do we integrate the practice in everyday life)? 2 hrs

Hur integrerar vi Yoga i vår vardag och varför är det så viktigt att ha en practice? Inkluderar meditation, övningar för nacke och axlar och andningsövningar.

Contact me for pricing, information and booking.