Energiprognos: Fullmåne i Vattumannen 2019

Energiprognos för fullmåne 15 augusti 2019

Så har vi rest runt igen och hamnat i fullmånens sken. Fullmånen i augusti 2019 lyser med starka förhoppningar om gemensam lek. Det är viktigt att veta var man har sin egen svans nu. Så att man inte blir borttrollad på någon annans förlovade väg. (Vi har inte tid med omvägar). 

Möt din grupp

Sedan Lejonets nymåne i början av augusti borde du nu ha lärt dig var och hur du tystar dig själv och hur du tillåter andra att tysta dig. Lejonet ville också (och Solens energi är fortfarande där, några dagar till) be oss reflektera över på vilket sätt vi står på vår egen scen. Dessa insikter blir viktiga nu i Vattumannens fullmåne när vi ska ut i ljuset och möta vår peer group (kamrat- och studiegrupp).

Vi är redo för att vara en del av samarbetet först när vi förstår och känner den egna rollen vi har i kamratgruppen; arbetsuppgifterna, ansvaret, bidraget och ledarskapet. Var och en bär sin unika pusselbit målad i olika nyanser av dessa egenskaper, eller funktioner, som behövs för att pusslet ska bli lagt och gruppen ska kunna utföra sitt uppdrag. Är det då någon som förvirrar sina färger eller hela sin pusselbit med någon annans blir det väldigt rörigt, och svårt för gruppen att arbeta.

I ett samarbete, en community, är det avgörande att de inblandade är sin egen ledare och tar individuellt ansvar i det kollektiva. Det är det som är Vattumannens tidsålder. Det är där vi befinner oss nu. Hela Universum verkar för att få oss mer mogna. De som inte mognar kommer sållas bort. Precis som att de som hela tiden förnekar och motarbetar sitt Dharma - själens kreativa syfte på jorden- får det tuffare och svårare i livet på olika vis. Vanligen genom sjukdomar av olika slag, eftersom kropp och sinne blir sjuka när själen är sjuk. 

För att få vägledning i att verkligen finna, förstå och uttrycka din själs fulla syfte, boka en Personlig vägledning med mig. 


Vårt individuella ansvar är därför livsviktigt. Det kan verka stort, eller tungt. Men det är bara sinnet som försöker sätta upp en dimmig slöja framför våra ögon. För när du följer hjärtats kall och ditt syfte på planeten i denna livstid blir allt lekande lätt. Du håller dig frisk och du vet var du har din svans. Då kan vi istället fatta varandras svansar och leka ringdans nu denna fullmåne. För det är ju egentligen allt vi vill! Leka! Tillsammans. Sjunga, busa, ha roligt. Med andra lekande, ljusvarelser. I en grupp där alla får dela, tillåts sjunga sina sånger och bli hörd. Där alla välkomnar varandra, där alla får stå på scen (inte bara ett fåtal utvalda) och där alla också tar sin rättmätiga plats på ett kärleksfullt vis. 


Förtrollande ringdanser

Intressant är också att komma ihåg att vi ständigt rör oss i olika forum. Eller roller, om du så vill. Mor/far, son/dotter, kollega, vän, syster/bror osv. I alla dessa roller ombeds du att vara stark och tydlig i vem du är, var dina gränser är och hur du visar dig i ditt ljus. Alltid. Vi har övat hela sommaren. Lita på att du är förberedd och redo för dansen med andra, att dansa in och ut ur cirkeln och att röra dig mellan dina roller lekande lätt. 

Nu är tiden inne för att sträcka ut sin hand (men lyssna på signal inifrån för att veta när just DU är redo!) och se vem som står där för att dansa med dig. Undvik dömande eller föreställningar. Håll dig öppen och möt dem med ett tryggt leende, för vi har ett gemensamt uppdrag att utföra. Och det ska vara kul på vägen. Var mottaglig för de och det som kommer nu, människorna som dyker upp. Lita på synkronisiteten. Lämna tankarna utanför. För det är dags att reda ut visionen vi har. Men ha lite tålamod tills efter fullmåne-dagarna, då förståelsen kommer bli tydligare. Och vi kan börja röra oss in i hälsosamma, välfungerande system tillsammans. 

Under fullmånen i Vattumannens tecken denna augusti är det därför en bra tid att rannsaka sig själv; i vilka områden och hur försöker jag styra andra i vår lek? Kan jag bli mer öppen och mottaglig för andras sätt att leka, och samtidigt stå fast i min egen kreativitet? 

Sök insikten att bägges sätt att vara, att leka, är viktiga bidrag för det gemensamma. Håll dig stadigt på fötterna i den förtrollande dansen.

source pixabay

source pixabay

Mån-Reflektion:

Kan jag bli mer öppen och mottaglig för andras sätt att leka, och samtidigt stå fast i min egen kreativitet?  Eller är jag för tolerant? Över-idealiserar jag någon?

Gå tillbaka till din meditation, anteckningar eller nymåne-brevet från början av månaden och påminn dig om vad du satte för intentioner då. Hur har dina prövningar sett ut?

För mest effektiv bearbetning och resultat av reflektioner, skriv ner dina frågor och svar.

Fullmåne-Meditation

Sitt eller ligg bekvämt. Ställ klockan på 20 minuter och ställ ditt fokus på svaren du fått (eller inte fått) under din reflektion. Låt din inre blick vila på ljuspunkten mellan ögonbrynen medan du andas djupt och långsamt. Be Universum visa dig hur du ska gå in i den förtrollande dansen och låt bilder/ord/budskap strömma genom ljuspunkten mellan ögonbrynen.

Efter meditationen, tacka för insikterna du fått.

Det är gjort! AHO!

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med och följa energiernas flöde i ditt liv för att skapa mer kreativitet, flöde, kärlek och glädje? Hör av dig för Personlig Vägledning, och bokning av ceremonier. magdalena@bymagie.com

I kärlek och tacksamhet,

Ometetotl/ Magdalena Etzalitzin Chandrakaí

Följ mina energiprognoser varje ny-och fullmåne genom att prenumerera på mitt nyhetsbrev!