Fullmåne 16 September 2016: Fisken

Fullmånen belyser vårt mörker, vårt feminina och skuggsidorna vi kanske inte vanligen ser.  Det är en tid för att uttrycka, verbalisera och konkretisera de visdomar vi fått genom nymåne-veckornas invändiga arbete. De senaste två veckornas prövningar visar nu vad vi tar med oss vidare – vad vi har integrerat som förståelse i kroppen – in i praktiken av fullmåne-energin.

Vill du veta mer om nymånen? Prenumerera gratis på mina nymåne-mail genom att fylla i formuläret längst ner på den här sidan!

För att lättare kliva in i övergången och för att tydligare se sitt individuella och kollektiva arbete har många traditioner ceremonier runt fullmånen. Vi samlas i cirkeln för att hedra Gammelmor Måne men också för att arbeta med att släppa taget om det gamla och uttrycka det nya. I min tradition, La Danza de la Luna Mexica, är vi bärare av fredspipan Obsidiana och samlas i cirkeln varje fullmåne för att dela den heliga pipan, lyssna till hennes och tobakens budskap och för att be tillsammans.

Sweat Lodge förberedelser på Gudinnefestivalen 2016  

Sweat Lodge förberedelser på Gudinnefestivalen 2016  

Den sista av en rad mån- (och sol) förmörkelser sker med denna fullmåne och vi tar oss därmed ur eclipse-säsongen. Månförmörkelser håller ett fönster för stor expansion och andligt växande.

Denna fullmånen sker i Fiskens tecken; det sista tecknet i zodiaken, mystikern & mediumet, och den era (Piscean Age) vi kollektivt håller på att frigöra oss från. Det är därför en kraftfull mån-period av slut-och-början som har stor betydelse för det fortsatta året, och kanske särskilt oktober, när Moder Jords Kundalini Snake är på språng och många planetära konstellationer ändrar skepnad efter en lång tid. Dagarna upp till fullmånen kan ha upplevts som ett slags vakuum, där vi nästan håller andan medan vi kämpandes simmar genom och över vågorna som kastar sig mot oss...Kom ihåg att andas, alltid! Varje våg är en prövning från Då-tiden att avkoda. 

Från nymånen, solen och de många andra planeter som befunnit sig i Jungfrun en tid nu har situationer kring hälsa, ekonomisk och materiell stabilitet, boende och rutiner dykt upp i form av beslut som behöver fattas, omstruktureringar och rutinplanering. Lita på att beslutet du tar i Nuet är det rätta. Expansion följer. Kom ihåg att lära från det förflutna och håll fokus. 

Fokuset är avgörande nu. Håll blicken stadig på ditt mål; det som tjänar hjärtats syfte och The Greater Good. Fiskens tecken är det som lättast kan få oss att "sväva iväg" i drömland (sovandes eller inte) eller ta till substanser (framförallt alkohol!) för att förneka vårt undermedvetna. För att skapa balans: håll ett stadigt fokus i den fysiska materiella världen (dit Jungfrun riktat dig). För att manifestera krävs visualisering och fysisk handling i vårt fokusarbete. Släpp taget om det som inte tjänar Vägens syfte; relationer, ohälsosamma vanor osv. för att öppna upp för ditt andliga växande och din inre guide. 

Stop people pleasing! och sätt gränser med dig själv och andra. Dina beslut speglar dit fokus och vise versa. Större saker är på väg....För att de ska få plats behöver vi släppa vissa saker, städa rent bland andra och hålla en stadig fot på jorden och den andra stadigt i visionen....

Ometeotl, 

Magdalena Etzalizin