Energiprognos för Juli 2019

Energiprognos för juli 2019: Nymåne i Kräftan och Fullmåne i Stenbocken.

Denna månad blir vi ombedda att ta ansvar för oss själva; att vara vår egen moder. Och vår egen fader. Vi är de som kan förändra sättet att se på våra föräldrar och förfäder. Vi är de som kan förändra hur vi är våra egna föräldrar genom den omsorg, vägledning och ansvar vi väljer för oss själva.

source pexel

source pexel

Nymåne Kräftan 2 juli 2019

Nymånen välkomnar oss inåt igen, vare sig vi vill det eller inte. Att ge plats för stillhet och reflektion är kanske ännu svårare i heta soliga tider och med många sociala evenemang som lockar. Men bara en liten stund till sig själv, med sig själv ger mer än vad vi kan ana.

Kanske i synnerhet den här nymånen, i kräftans tecken. Kräftan är känslig, känslosam och går gärna in i sitt skyddande skal. I hennes nymåne får vi stort gehör om vi hedrar dessa egenskaper och ger oss själva ett inre retreat. Våga känna dina känslor, våga visa dina känslor för dig själv och ge dig själv utrymme att lyssna.

Kräftan är tecknet för Modern och hon vill hålla oss, sörja för och nära oss. Som alla mödrar älskar hon villkorslöst och ger oändligt. Nymånens energi kommer därför med en fin påminnelse om att kliva in i Moderns roll för världens barn, för våra kreativa projekt och inte minst för oss själva.

Vår egen hälsa är alltid den som behöver stå i främsta rummet. Kärleken till sig själv är den kärlek som gör att en kan ge oändligt till andra. Vi behöver alla fylla på depåerna och tillbringa tid med den heliga, vackra varelsen inuti. Kanske har du blivit påmind om det sista tiden. Lyssna nu. Innan det går för långt. Var din egen Moder och lyssna lyhört och öppet på själens önskan. Be om den vägledning du behöver för att läka och transformera familjerelaterade obalanser. 

Fullmåne i Stenbocken 16 juli 2019

Kommande två veckor ger prövningar eller möjligheter för att göra just det. Och det som får oss att ta steget är kräftans motsatta tecken; Stenbocken, den heliga Fadern. Han ber om eget ansvar och modet att försörja sig själv. Så när månen lyser full i Faderns tecken den 16e juli kan vi komma att möta rädslor, ifrågasättande och prövningar eller mod, öppningar och flöde gällande det egna ansvaret och nästa steg på vägen till att vara sin egen Fader. Vilken sida vi möter avgörs av vårt arbete inåt och hur väl vi lyssnar på vår inre Moder nu. Så, lyssna och du kommer att förstå. Förstå vad du behöver ge dig själv för att fostra dig själv och kunna balansera ansvaret med djup kärlek och näring. 

Visst känns det tryggt att låta någon annan föra; att ha någon som gått före och någon att fråga. Mentorer är fint, viktigt och värdefullt att ha genom livet. Men förr eller senare behöver adepten bli sin egen mästare. Gradvis behöver vi släppa taget om våra lärare, föräldrar och guider för att ta större kliv på vägen mot att vara sin egen mästare. Visst kan det kännas läskigt och visst kan det kännas otryggt. Men många gånger lägger vi stor förväntan till att andra ska styra oss, att andra ska säga vad vi ska göra och när. Det kan vara chefen likväl som yogaläraren vi placerat i den rollen. Och det vi skapar är en illusion av ansvar gentemot andra genom att fly undan ansvaret mot sig själv. Det egna ansvaret att planera sin tid eller att göra sin yogapraktik, för att följa exemplet tidigare.

Den här månaden kan komma att visa vilka vi behöver släppa taget om och frigöra oss från. Kanske inte fysiskt men framförallt från de föreställningar vi har om andra som ledare över oss. Julis energier visar oss också hur vi växer som ansvarsfulla och kärleksfulla föräldrar för vår själ och allt som är.

Photo cred: Magdalena Chandrakaí. This photo was taken at a inner plant retreat in Peru. The Eye sees You, thru the dark.

Photo cred: Magdalena Chandrakaí. This photo was taken at a inner plant retreat in Peru. The Eye sees You, thru the dark.

Mån-Reflektion:

Vad i ditt liv behöver du ta mer ansvar för? Hur påverkar detta din hälsa och vägen till dina mål, och ditt dharma / livsuppgift?

Fullmåne-Meditation

Skriv ner frågorna ovan på ett papper. Sitt i tyst meditation ca 15-20 minuter per fråga. Låt svaret komma genom att skriva ned det som flödar med pennan direkt efter tiden utgått. 

Begrunda svaren. 

Låt dem vara med dig i din vardag under hela månaden. 

Välkomna expansion och förändring. 

Det är gjort!

Aho!

I kärlek och tacksamhet,

Magdalena Etzalitzin Chandrakaí

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med och följa energiernas flöde i ditt liv för att skapa mer kreativitet, flöde, kärlek och glädje? Hör av dig för Personlig Vägledning, och bokning av ceremonier. magdalena@bymagie.com