Postpartum: YOGA postnatal/mama-bebis (från 0 mån)

Postnatal yoga och mamma-bebis yoga syftar till att skapa en förståelse för sin kropp efter den stora förändring en förlossning innebär. Yogan som är speciellt anpassad för kvinnans postpartum-kropp fokuserar på vila och återhämtning men också den inre healingen. Den inre healingen i den tidiga postnatala perioden är avgörande för hur mor (och således bebis och hela familjen) mår och kommer att må framöver. Att ge uppmärksamhet, tålamod, stöd och tid till postnatal återhämtning gör att den blir effektiv och hållbar. Tyvärr ges inte postpartum-tiden någon fokus i vårt samhälle idag, troligen p.g.a. att det inte syns omedelbara yttre resultat (vilket vårt patriarkaliska samhälle är byggt på).

Magdalena och Orion Anjali Mudra

Magdalena och Orion Anjali Mudra

Resan genom graviditet och förlossning, in i Moderskapet, är en stor transformation kroppsligt likväl som andligt och mentalt. Detta behöver hedras och erkännas snarare än tryckas undan. Yogan ger oss verktygen att sörja och hela det som behövs i processen. Med yogan jag delar vill jag erbjuda ett utrymme för detta; en plats för kvinnor att dela upplevelsen och använda verktyg för att läkas inifrån och ut. Min egna practice och således det jag delar bygger på min egen erfarenhet med min kropp och möten med andra mammor. Det är en personlig tolkning av guidningen från Womb Yoga och de uråldriga traditioner jag brukar; Ayurveda och Curanderismo.

Dessa två meditationstekniker är förhoppningsvis vad man kan hitta tid till i början med en ny bebis. De är dessutom viktiga att ha med sig när man sen går vidare i sin postnatala yoga practice, t.ex. är Ujjayi Pranayama ett användbart verktyg vid amning och nattning

Yoga Nidra

Jag kan inte nog poängtera fördelarna och effekten av yoga nidra, djupavslappning. Gör det så fort du får chansen! Om du inte vill guida dig själv finns det guidade nidras att ladda ned för att lyssna på (på eng.).

Ujjayi Pranayama

I alla fortsatta övningar liksom när man ammar, behöver komma tillbaka till sitt fokus eller varva ner om det stormar runt en är Ujjayi en fantastisk andningsteknik. Även kallad Havsandning på svenska eftersom lätet påminner om havets vågor som mjukt rullar in och ut mot stranden. Ujjayi lugnar nervsystemet och således hela kroppen och sinnet och ljudet härmar det ljud som kroppen automatiskt gör vid sömn. Den här tekniken kan man med fördel också använda sig av när man behöver lugna eller ska natta ett uppspelt barn!

För att öva: sätt dig bekvämt med rak rygg. Slut gärna ögonen och placera tungspetsen mjukt bakom övre framtänderna, mot gommen. Slappna av i käkarna! Andas in och ut genom näsan, långa andetag- börja andas in nedifrån tårna och genom hela kroppen upp till toppen av huvudet för att sedan vända och andas lika långsamt och medvetet nedåt igen. Låt under tiden andningen skapa ett lätt väsande ljud från halsen utan att spänna mun och käke.

Hör gärna av dig om du har frågor, funderingar eller vill dela med dig av något ! 

Namaste, 

Magdalena Chandrakaí